Marka Tescili ve Diğer Marka Hizmetleri

Marka Tescili

Marka; Mülga 556 sayılı KYK’ nın 5. Maddesinde tanımlandığı üzere bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetleri diğer teşebbüsü mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarar. Biz Dağcı Teke Patent hizmetleri olarak hem eski patent müracaatınızı hem mülga 556 sayılı markaların korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname hem de 10 ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren sınai mülkiyet kanunu uyarınca korunmasını önemsiyoruz.

Markanız sizi sadece ayırt etmeye yaramaz zaman içinde reel maddi değere veyahut manevi değere işletmenin tüm toplam aktif veya pasif mal varlığı veyahut sermaye değerinin dahi önüne geçebilir. Bu haliyle marka yatırımını işletme için yapılan bir fabrika, bir makine farkı veyahut bir itibar aştırma çalışması olarak görmek mümkündür. Gayrimenkulde tapu tescili size ne gibi haklar sağlar ise marka da size aynı hakları sağlar. O sebeple olmazsa olmazdır.

Yine Uluslararası tescil ön şartı olduğu düşünüldüğünde sizin de yatırımınızı yurtdışına taşıyabilecek bir fırsat sunar. Bazen işletmenizin mal varlığını nakde çevirmekten dahi kolay biçimde markayı sermayeye dönüştürme şansı yakalarsınız. Yine marka tescilinin sahibine sağladığı haklar tapu tescilinin sahibine sağladığı haklardan çok da geri kalmaz. Özellikle 6769 sayılı yeni kanunda marka tescil sahibine, markanın sağladığı haklar cezai yollarla savcılık kanalıyla da işlem yapabilmeyi oldukça kolaylaştırmaktadır. Cezai yaptırımlar bakımından 6769 sayılı kanunda markaya tasarımdan ve patentten daha fazla anlam yüklendiğini söylemek yanlış olmaz.

Yine com.tr uzantılı alan adları bakımından marka müracaatı olmazsa olmaz ön koşuldur. Dağcı Teke Patent hizmetleri bilişim sektörünün önde gelen firmalarına uzun yıllarıdır danışmanlık hizmeti veriyor olmasıyla marka müracaatı bakımından oldukça fazla sayıda pratiğe sahiptir. Bu da özellikle hızlı şekilde marka müracaatı ve alan adı tesciline ihtiyaç duyan firmalar bakımından tam olarak ihtiyaç duydukları hizmetin sağlanması anlamına gelmektedir.